Make your own free website on Tripod.com

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η σελίδα είναιΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορούμε να συζητούμε απόψεις για διάφορα

θέματα που έχουν σχέση με τη νοσηλευτική
Κάθε μήνα ένα καινούργιο θέμα

Free GuestBooks by Phaistos Networks!

Κάντε κλικ και αφού συμπληρώστε τα στοιχεία σας

γράψτε τις όποιες απόψεις σας

Γράψτε εδώ


Διαβάστε τι έγραψαν άλλοι

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ. 11-2-12

1. Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές σήμερα στα Χειρουργεία και μέτρα αντιμετώπισής τους

2. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να γνωρίσουμε όλοι τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στα χειρουργεία να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και να βρούμε τρόπους πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Εάν ανατρέξουμε λίγο στα παλιά χρόνια θα δούμε ότι οι νοσηλευτές – νοσηλεύτριες χειρουργείων εργάζονται 12-14 ώρες την ημέρα σε περιβάλλον γεμάτο κινδύνους όπως μολυσματικές ασθένειες, σηπτικές συνθήκες χειρουργείων, ακτινοβολίες, άγνοια. Σήμερα ενα βασικό στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής της ευρωπαϊκής κοινότητας είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

3. Τους κινδύνους αυτούς μπορούμε να τους ταξινομήσουμε σε 3 κατηγορίες : Κίνδυνοι από φυσικά και μηχανικά αίτια Κίνδυνοι από μολύνσεις και χημικά αίτια Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

4. Κίνδυνοι από φυσικά και μηχανικά αίτια Α. Φωτιά και εγκαύματα Μια φωτιά στο χειρουργείο μπορεί να προκληθεί γιατί το περιβάλλον είναι πλούσιο σε οξυγόνο αναισθητικά πτητικά αέρια, εύφλεκτα υλικά, συσκευές που παράγουν υψηλή θερμότητα και σπινθήρες Φωτιά στο χειρουργείο σημαίνει μεγάλο κίνδυνο και πανικό γιατί εκτός από εμάς τους εργαζόμενους κινδυνεύουν και οι ασθενείς που είναι κυριολεκτικά ανήμποροι να αντιδράσουν και να προστατευθούν .

5. Όλο το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευθεί και να γνωρίζει: Τρόπους πρόληψης πυρκαγιάς μέσω πρωτοκόλλων Διαδρομές ταχείας εκκένωσης ασθενών και προσωπικού Ακριβείς τοποθεσίες όλων των πυροσβεστήρων και την σωστή τους χρήση Βαλβίδες παροχής και αποκλεισμού Ο2, Ν O2 ,ηλεκτρισμού και μηχανημάτων Σειρήνες πυρκαγιάς Άμεσα τηλέφωνα για επικοινωνία (π.χ. πυροσβεστική) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσω ασκήσεων ενδοχειρουργικά που θα επαναλαμβάνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

6. Προληπτικά μέτρα Οι βαλβίδες του οξυγόνου πρέπει πάντοτε να ανοίγονται σταδιακά γιατί η μεγάλη πίεση του οξυγόνου κατά την έξοδο από βαλβίδες που ανοίγονται απότομα δημιουργεί αρκετή θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Απαγορεύεται η χρήση λαδιού σε μηχανήματα οξυγόνου γιατί η χημική αντίδραση του λαδιού από την απορρόφηση οξυγόνου εκπέμπει θερμότητα. Απαγορεύεται η χρήση ανοικτής φλόγας στο χειρουργείου. Χρησιμοποίηση των αναισθητικών αερίων με προφύλαξη (κλειστό σύστημα μηχανήματος ) περιορίζει την επικίνδυνη ζώνη διαρροής Μικρή ποσότητα αποθήκευσης εύφλεκτου υλικού στο χειρουργείο Τα αναισθητικά μηχανήματα δεν πρέπει να καλύπτονται με καλύματα γιατί τυχόν διαρροή αερίου συσσωρεύεται κάτω από το κάλυμμα και κατά την αφαίρεση του λόγω τριβής μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη

7. Η αποθήκευση εύφλεκτων αερίων πρέπει να γίνεται σε δωμάτια με καλό εξαερισμό, οξυγόνο και πρωτοξείδιο δεν πρέπει να αποθηκεύονται με εύφλεκτα υλικά. Έλεγχος των καλωδίων στα ευαίσθητα σημεία των μηχανημάτων . Έλεγχος και καλή λειτουργία των μηχανημάτων. Σωστή διατήρηση της υγρασίας στο χώρο του χειρουργείου (50%). Απαγορεύεται η χρήση μάλλινων κουβερτών στο χειρουργείο.

8. Πως ενεργούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χειρουργείο Διατήρηση της ψυχραιμίας μας. Άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Απομάκρυνση των ασθενών όταν υπάρχουν, μέσω των διαδρόμων ταχείας εκκένωσης ασθενών και προσωπικού. Τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο για βοήθεια (Πυροσβεστική Υπηρεσία). Κλείσιμο του γενικού διακόπτη παροχής οξυγόνου. Κλείσιμο των πορτών για αποφυγή εξάπλωσης και περιορισμού της πυρκαγιάς. Καταπολέμηση της πυρκαγιάς με την χρήση πυροσβεστήρα. Κλείσιμο του ηλεκτρικού διακόπτη.

9. Ηλεκτρισμός Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός στα χειρουργεία συνδέεται άμεσα με τον ηλεκτρισμό. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την σωστή χρήση των μηχανημάτων και τις προφυλάξεις που θα πάρουμε για να είμαστε ασφαλείς από ηλεκτροπληξία. Μέτρα πρόληψης ηλεκτροπληξίας στο χειρουργείο: Ύπαρξη και γνώση οδηγιών χρήσης κάθε μηχανήματος Τακτικός έλεγχος των μηχανημάτων Γείωση όλων των συσκευών και των πατωμάτων των χειρουργείων. Διατήρηση της υγρασίας σε επιθυμητά επίπεδα για αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων (55-60%).

10. Μόνωση των καλωδίων και συνδέσεων και διατήρηση των πριζών σε ύψος 1,5Μ από το έδαφος. Μη ύπαρξη εύφλεκτων υγρών και αεριών στους χώρους διατήρησης των μηχανημάτων αυτών. Τα έπιπλα, μηχανήματα, συσκευές πρέπει να έχουν τροχούς από αγώγιμο ελαστικό. Τα υποδήματα του προσωπικού πρέπει να έχουν αγώγιμες σόλες. Το στρώμα του χειρουργικού τραπεζιού πρέπει να είναι καλυμμένο από αγώγιμο πλαστικό.

11. Ακτινοβολία Η ακτινοβολία σήμερα θεωρείται ένα από τα αναπόσπαστα εργαλεία στην χειρουργική. Επίδραση της έκθεσης στην ιονίζουσα ακτινοβολίας η οποία Κυρίως χρησιμοποίηται στα χειρουργεια μπορεί να προκαλέσει: - Ερύθημα - Απώλεια μαλλιών - Ναυτία - Διάρροιες - Καρκίνο - Λευχαιμίες

12. Διαταραχές στο γενετικό υλικό (εμφανές μετά από χρόνια) Ιστολογικές διαταραχές – λοιμώξεις Αποβολές Όσο μεγαλύτερη είναι η δόση ,η συχνή έκθεση και μικρότερη η απόσταση τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος. Από διάφορους οργανισμούς όπως NRC ( Nuclear Regulatory Commision ) έχει θεσμοθετηθεί η ανώτατη ετήσια επιτρεπτή δόση για εργαζόμενους που είναι 5000 Ν. R . ενώ για τον γενικό πληθυσμό δεν ξεπερνά τα 100 N . R .

13. Μέτρα προστασίας από την ακτινοβολία Χρήση προστατευτικής ποδιάς περιλαίμιων γαντιών ή παραβάν από μόλυβδο τα οποία περιοδικά θα ελέγχονται για την ακεραιότητα τους Περιορισμός της ακτινοβολίας στο απόλυτα απαραίτητο. Προσεκτική θωράκιση όλων των πιθανών σημείων διαρροής ακτινοβολίας με μόλυβδο. Συνεχής έλεγχος των μηχανημάτων παροχής. Τήρηση σωστής απόστασης από την πηγή ακτινοβολίας καθώς και χρονομέτρηση της έκθεσης σε αυτή. Χρήση δοσιμέτρων για κάθε ένα ξεχωριστά που θα ελέγχεται κάθε μήνα. Τα ευρήματα θα εκτιμούνται για όλη την ζωή του εργαζόμενου

14. Laser Οι βλαβες που μπορουν να εμφανιστουν στο νοσηλευτικο προσωπικο του χειρουργειου μετα απο την εκθεση στις ακτινοβολιες laser οφειλονται στην θερμικη επιδραση και αφορουν κυριως τα ματια και το δερμα. Μετρα προληψης: Προστασια των ματιων με καταλληλα γυαλια τα οποια να εξασφαλιζουν και πλευρικη προστασια. Οριοθετηση των περιοχων που χρησιμοποιουνται τα laser και χρηση απο εξουσιοδοτημενα ατομα. Εξαλειψη των επιφανειων που μπορει να προκαλεσουν αντανακλασεις στο χωρο που χρησιμοποιειται το laser .

15. Οσφυαλγίες – κήλες δίσκων Θεωρούνται οι πιο γνωστές αιτίες προβλημάτων στα χειρουργεία . Αιτίες Σπρώξιμο, τράβηγμα, ανύψωση αντικειμένων ή ασθενών από λάθος θέση. Απότομο λύγισμα ή στροφή της μέσης Μεταφορά υλικών Υπερέκταση κορμού Χειρισμός μηχανημάτων Ορθοστασία παρατεταμένη Τράβηγμα αγκίστρων Συνεχές περπάτημα σε σκληρό δάπεδο Πτώση σε υγρό επίπεδο.

16. Πρόληψη: Διατήρηση της οσφυικής κυρτότητας σε στάση καθισμική. Σπρώξιμο και όχι τράβηγμα αντικειμένων Χρήση σκαμπό προκειμένου να αποφύγουμε το τέντωμα Χρήση παπουτσιών που απορροφούν κραδασμούς και διευκολύνουν το βάδισμα. Ανύψωση βάρους πλησιάζοντας τα αντικείμενα ή τους ασθενείς πρώτα κοντά στο σώμα μας.

17. Εξαερισμός χώρων Είναι αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η παροχή αρκετού καθαρού αέρα απαλλαγμένου από μολυσματικούς παράγοντες ,σκόνη, στην κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία είναι επιβεβλημένη τόσο για το περιβάλλον του χειρουργείου και του ασθενή όσο και για τους εργαζόμενους. Η απαραίτητη εναλλαγή του αέρα 16-20φορες ανα ωρα συμβαλλει στη προληψη μετεγχειριτικων λοιμωξεων αλλα και στην υγεια των εργαζομενων στο χωρο του χειρουργειου.

18. Κακής ποιότητας αέρας μπορεί να προκαλέσει: Πονοκεφάλους Πονόλαιμο Δυσκαταποσία Δακρύρροια Υπνηλία Ευερεθιστότητα Η σταθερή κατά το δυνατό ρύθμιση από ειδικούς της ποιότητας αέρα εξαλείφει τα προβλήματα αυτά.

19. X ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Όταν μπαίνετε στο νοσοκομείο υπάρχουν παντού αναρτημένες ταμπέλες «απαγορεύεται το κάπνισμα». Όμως που επιτρέπεται ακόμα και σήμερα το κάπνισμα στο νοσοκομείο? Σε ένα πολύ ζωτικό του χώρο. Το χειρουργείο .

20. Ο χειρουργικός καπνός – αναπτύσσεται όταν ο ιστός από την θερμική δράση μιας πηγής ενέργειας. Θερμαίνεται και εξατμίζεται το υγρό των κυττάρων .

21. Συστατικά Χειρουργικού Καπνού Βιολογικοί Ρύποι: Σωματίδια Απανθρακωμένος ιστός Αίμα Ιοί ή βακτηρίδια Ατμός

22. Χημικοί Ρύποι: To ξίνες ( καρκινογόνα ) A κρολεϊνη B ενζίνη Φορμαλδεϋδη T ουλουόλη Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)

23. Συμπτώματα από χαμηλής ποιότητας εισπνεόμενο αέρα. Ερεθισμός των ματιών,της μύτης, του λαιμού Πονοκέφαλος Ναυτία-Ζάλη-Ίλιγγος Καταρροή Βήχας Αναπνευστικά προβλήματα Κόπωση Δερματικός ερεθισμός Αλλεργία

24. Πιθανοί κίνδυνοι από την έκθεση στον χειρουργικό καπνό Μόλυνση Παρουσία μολυσμένου DNA Πιθανή παρουσία βακτηρίων Χρόνιος Ερεθισμός Δέρμα Πνεύμονες Βλενογόννος του αναπνευστικού Μάτια (Ειδικά με την παρουσία φακών επαφής) Καρκινογόνα

25. Σύγχρονες Προτάσεις Για την προστασία της χειρουργικής ομάδας: Χρήση συστήματος εκκένωσης καπνού Η συσκευή συλλογής του καπνού να είναι πολύ κοντά στο χειρουργικό πεδίο Εξάσκηση του προσωπικού σε κοινές γενικές προφυλάξεις

26. Μείωση της παραγωγής χειρουργικού καπνού Ελαχιστοποίηση του εισπνεόμενου χειρουργικού καπνού Εκκένωση και φιλτράρισμα του χειρουργικού καπνού

27. Σωστή τοποθέτηση της μάσκας χειρουργείου Ώστε να φιλτράρονται τα μεγάλα σωματίδια

28. Θερμικο ( stress) E ιναι πολυ σημαντικο να διατηρειται μια ισορροπια μεταξυ του ποσου της θερμοτητας που παραγεται απο το σωμα μας και του ποσου της θερμοτητας που αποβαλλεται στο περιβαλλον. Οταν η ισορροπια αυτη γινεται θετικη ή αρνητικη αναλαμβανουν ρυθμιστικοι μηχανισμοι για να διατηρησουν την θερμοκρασια του σωματος μας σε αποδεκτα ορια. Η υπερβολικη καταπονηση αυτων των μηχανισμων μπορει να οδηγησει στο θερμικο stress . Μετρα προληψης : διατηρηση σταθερης θερμοκρασιας στο χωρο του χειρουργειου 20 – 22 βαθμους κελσιου, προσεκτικος σχεδιασμος του συστηματος κλιματισμου, καταλληλη συντηρηση και δυνατοτητα των νοσηλευτων να εχουν αμεσο ελεγχο της ρυθμισης των περιβαλλοντικων μεταβλητων.

29. Θορυβος Οι νοσηλευτες στο χειρουργειο εκτιθενται στον κινδυνο των διαφορων θορυβων ειτε απο τα monitors ειτε απο διαφορους συναγερμους μηχανηματων. Τα αποτελεσματα του θορυβου στην ακοη μπορει να ειναι η επαγγελματικη βαρυκοια απο θορυβο, αλλα ο θορυβος συμφωνα με επιδημιολογικες μελετες μπορει να εχει επιπτωσεις στο ποσοστο υπερτασης, διαταραχες στο ΗΚΓ, νευρομυικες διαταραχες οπως αυξηση του χρονου αντιδρασης και αυξηση του αριθμου των λαθων κατα τη διαρκεια της εργασιας και στην μειωμενη αντιληψη για προειδοποιητικους κινδυνους. Μετρα προληψης : μειωση του θορυβου στον χωρο του χειρουργειου με τον σωστο σχεδιασμο των νοσοκομειακων συναγερμων και η αναγκη τυποποιησης τους βαση των αρχων της νοητικης εργονομιας.

30. Κίνδυνοι από μολύνσεις και χημικά αίτια ΤΒ, Ηπατίδες ΗΙ V Παλιές ασθένειες όπως φυματίωση που έχουν επιστρέψει δυναμικά και νέες όπως ηπατίτιδες και AIDS αποτελούν μάστιγα για τα χειρουργεία σήμερα. Είναι εύκολο να μεταδοθούν στους νοσηλευτές χειρουργείου οι ασθένειες αυτές με διάφορους τρόπους. Το κέντρο ελέγχου νοσημάτων υπολογίζει ότι κάθε χρόνο 12.000 απασχολούμενοι του τομέα υγείας θα αναπτύξουν επίκτητο ιό ηπατίτιδας Β λόγω εργασιακού περιβάλλοντος.

31. Τρόποι μετάδοσης Τρύπημα βελόνας ή κόψιμο με νυστέρι Τραυματισμό από αιχμηρό μολυσμένο εργαλείο Πιτσίλισμα αίματος ή άλλου βιολογικού υγρού σε μη συνεχές δέρμα. Χειρισμό παρασκευασμάτων και αιματηρών γαζών Με άλλο μη αντιληπτό τρόπο Το πρόβλημα μεγεθύνεται όταν εμείς δεν συμπεριλαμβάνουμε τον εαυτό μας στα πιθανά αίτια και δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.

32. Μέτρα πρόληψης Κάθε ασθενής πρέπει να θεωρείται φορέας μολυσματικής νόσου Μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται σε όλες τις επεμβάσεις διαδικασίας (ενισχυμένες μπλούζες, διπλά γάντια, μάσκα, γυαλιά). Τα διπλά γάντια μειώνουν από 51% στο 70% τις πιθανότητες μόλυνσης. Οι χειρισμοί στις περιεγχειρητικές διαδικασίες να είναι προσεκτικοί προς αποφυγή τραυματισμών. Άτομα με έντονη δερματίτιδα δεν πρέπει να παρέχουν άμεσα περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα. Εμβολιασμοί του νοσηλευτικού προσωπικού των χειρουργείων και τακτική ενημέρωση τους για τα αντισώματα είναι επιτακτική.

33. Επιμελής καθαρισμός των χώρων, επιφανειών μηχανημάτων και συσκευών καθώς προσεκτική απόρριψη των χρησιμοποιημένων. Απόρριψη των αιχμηρών, βελόνων, σύριγγων να γίνεται σε ειδικά δοχεία απόρριψης. Η μεταφορά και η φύλαξη των παρασκευασμάτων εξασφαλίζεται με στεγανά δοχεία που φέρουν εμφανές ετικέτες. Αναφορά κάθε ατυχήματος και να εφαμόζεται άμεσα η ανάλογη διαδικασία.

34. Χημικά απολυμαντικά φάρμακα Είναι δυνατό να προκαλέσουν: Εισπνευστικά προβλήματα Αναπνευστικά προβλήματα Δερματίτιδες – εκζέματα – εγκαύματα Πονοκεφάλους Καρκινογενεση Δακρύρροια – κερατίτιδα

35. Πρέπει να γνωρίζουμε: Την χημική σύνθεση των απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται. Τις ενέργειες, παρενέργειες και τους κινδύνους κάθε απολυμαντικού με λεπτομέρεια. Μέτρα προφύλαξης (γάντια, γυαλιά, μάσκα, μπλούζα) Η φύλαξη των απολυμαντικών σε καλά αεριζόμενο χώρο ώστε να αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης τους στην ατμόσφαιρα.

36. Αναισθητικά αέρια (Πρωτοξείδιο του αζώτου – Αλ o θάνειο) Θεωρούνται ως η κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής μόλυνσης του περιβάλλοντος του χειρουργείου. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν: Δερματολογικές διαταραχές Δακρύρροιες Νευρολογικά συμπτώματα (ερεθιστικότητα) Αιματολογικές διαταραχές Υπνηλία Υστερίες

37. Μέτρα πρόληψης Εναλλαγή του αέρα 16-20 φορές ανά ώρα Ανίχνευση αναισθητικών αερίων για πιθανη διαρροή Συχνή συντήρηση των μηχανηματων και των βαλβιδων παροχης αεριων.

38. Χειρουργικό τσιμέντο Οι αναθυμιάσεις που παράγονται κατά τον πολυμερισμό των στοιχειών του τσιμέντου μπορεί κατά την χρήση του ή αργότερα να προκαλέσουν: Ερυθρότητα δέρματος Υγρά μάτια Κνησμός Αιμορραγίες Αναπνευστικά προβλήματα Πονοκεφάλους

39. Μέτρα πρόληψης Εφαρμογή διπλών γαντιών κατά την χρήση του και αφαίρεση του δεύτερου ζεύγους όταν τελειώνει η ανάμιξη Χρησιμοποιούμε κλειστή συσκευή ανάμιξης τσιμέντου με αναρρόφηση των αναθυμιάσεων.

40. 5. Αλλεργικές αντιδράσεις Κύρια αιτία των αλλεργιών θεωρούνται τα χειρουργικά γάντια Μπορεί να παρουσιαστεί οξεία αντίδραση που εμφανίζεται με ερύθημα, κνησμό,, ή ελαφρύ οίδημα, παρατεταμένη αντίδραση και το δέρμα γύρω σπάζει και ξεφλουδίζει. Λύση του προβλήματος: Χρήση υποαλλεργικών γαντιών Αλλαγή αντιμικροβιακού διαλύματος κατά το πλύσιμο Επάλειψη των χεριών με λοσιόν ή κρέμα. Ελαφρό σκούπισμα και όχι τριβή.

41. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι Δεν είναι λίγες οι φορές που γονατίσαμε πραγματικά από τα αποτελέσματα κάποιας ταχείας βιοψίας, ενός ανεγχειρητικού όγκου ή από ένα νεαρό πολυτραυματία. Η καθημερινή αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου υποβάλλει πιεστικά κάθε ένα από εμάς σε άγχος, ψυχικό πόνο, πνευματική ευαισθησία, συναισθηματική φόρτιση που συνθέτουν το λεγόμενο επαγγελματικό Stress . Η κατάσταση αυτή μεταφέρεται και στο σπίτι μας και μη βρίσκοντας ανακούφιση πολλές φορές καθιστά την κοινωνίκη και ψυχική προσαρμογή απόμακρη και δύσκολη .

42. Τα Χειρουργεία χώροι κλειστοί και απομονωμένοι είναι ευάλωτα και από άλλου είδους κινδύνους. Παρενοχλήσεις καλυμμένες ή με το πρόσχημα της ευχάριστης παρέας ή της συναδελφικής φιλίας. Μελέτες έδειξαν ότι πολλές νοσηλεύτριες εκδηλώνουν τις παρενοχλήσεις αυτές με: Stress (υπερένταση, φόβο, θυμό απώλεια μνήμη). Μειωμένη απόδοση εργασίας Συνεχής απουσίες Απομόνωση Έλλειψη ενδιαφέροντος Ψυχοσωματικές διαταραχές (πονοκεφάλους, απώλεια βάρους, κόπωση, αυπνία). Κατάθλιψη Έλλειψη αυτοεκτίμησης Οι Υπευθυνοι των χειρουργείων πρέπει να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και να εξετάζουν το θέμα με αντικειμενικότητα.

43. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Η μεγάλη συχνοτητα προφορικης κακοποιησης σε νοσηλευτες του χειρουργείου απο χειρουργους εχει γινει αντικειμενο προσφατων ερευνητικων μελετων σε ολο τον κοσμο. Επαναλαβανομενα περιστατικα προφορικης κακοποιησης εχουν αρνητικες επιδρασεις στην περιεγχειρητικη νοσηλευτικη φροντιδα αφου συμβαλει στην αυξηση των λαθων αλλα και στην ασφαλεια των ασθενων. Επισης υπομονευει την αυτοεκτιμηση και αυτοπεποιηθηση των νοσηλευτων κατα την εκτελεση των καθηκοντων τους. Το χειρουργειο απαιτει προσπαθεια για συνεργασια μεταξυ χειρουργων αναισθησιολογων και μελων του βοηθητικου προσωπικου για την δημιουργια ασφαλων συνθηκων για τους ασθενεις. Η νοσηλευτικη διευθυνση για τον σκοπο αυτο θα πρεπει να προσεγγισει ενεργητικα την αντιμετωπιση της προφορικης κακοποιησης. Κλειδι για την προληψη και τον χειρισμο τηςπροφορικης κακοποιησης ειναι η αναγνωριση των προειδοποιητικων ενδειξεων καθως και η αναφορα των περιστατικων.

44. Συνδρομο επαγγελματικης εξουθενωσης ( burn out ) Ειναι ενα συνδρομο σωματικης και ψυχικης εξαντλησης στα πλαισια του οποιου ο νοσηλευτης χανει το ενδιαφερον του και το θετικο συναισθημα που ειχε. Παυει να ειναι ικανοποιημενος απο τη δουλεια και την αποδοση του και αναπτυσσει μια αρνητικη εικονα για τον εαυτο του. Συμπτωματα της επαγγελματικη κοπωσης: εντονη αισθηση κοπωσης και αδυναμιας αυξημενη μυικη υπερενταη καφαλαλγιες γαστρεντερικες διαταραχες διαταραχες υπνου και διατροφης καταθλιψη

45. Παραγοντες που συμβαλλουν στην εμφανιση της επαγγελματικης εξουθενωσης στο νοσηλευτικο προσωπικο του χειρουργειου: υπερβολικος φορτος εργασιας ελλειψη νοσηλευτικου προσωπικου εξαντλητικο ωραριο ακαμπτη και αυταρχικη διοικηση αυξημενες απαιτησεις εργασιακο stress ελλειψη στηριξης απο τον προισταμενο τους Μετρα προληψης: Εγκαιρη αναγνωριση των συμπτωματων, Επαρκεια αναπαυσης, Αποσαφινηση του ρολου και των καθηκοντων, Δημιουργια κλιμακας συνεργασιας και υποστηριξης Προσωπικη επιλογη συγκεκριμενων θεσεων εργασιας.

46. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το πιο σημαντικο που πρεπει ολοι να αποκομισουμε ολοκληρωνοντας αυτη την σειρα δεδομενων ειναι η προληψη και η εξασφαλιση με τον τροπο αυτο της επαγγελματικης μας υγειας. Με την σωστη, συνεχη και καθολικη επιμορφωση των νοσηλευτων του χειρουργειου οσον αφορα την συμπεριφορα τους στο χωρο εργασιας, το σωστο χειρισμο καθε μηχανηματος, εργαλειου και χημικων ουσιων, την διεκδικηση παροχη και χρηση προστατευτικων μετρων, την συσταση τοπικων επιτοπων ασφαλειας η οποια θα προτεινει λυσεις στα προβληματα και τους κινδυνους θα εξασφαλιζει ενα αφαλες εργασιακο περιβαλλον για τους νοσηλευτες του χειρουργειου. «Η ασφαλεια διασφαλιζει υγεια, η υγεια ζωη και η ζωη ενεργεια, δραση και αποδοση. Υγιεις νοσηλευτες χειρουργειου προσφερουν υγιεις υπηρεσιες, προυποθεση για κοινωνικη ευημερια και αναπτυξη. Το εργο μας ειναι ιερο αλλα και η υγεια μας πολυτιμη!»

Η αντίδραση του νοσηλευτικού προσωπικού μπροστά στο θάνατο
Ο τρόπος που οι νοσηλευτές εκδηλώνουν τα συναισθή ματα θρήνου και πένθους εξαρτάται από τα προσωπικά τους βιώματα, την κουλτούρα τους και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Συνήθως αισθάνονται λύπη και υπε ρένταση. Ο θάνατος διεγείρει αισθήματα ανεπάρκειας και αδυναμίας, λόγω της δυσκολίας τους να συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση του σωματικού και του συ ναισθηματικού πόνου του ασθενούς και των συγγενών ή να αναστρέψουν την αναπόφευκτη πορεία προς το θάνατο. Μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση νοιώθουν οι νοσηλευτές όταν έχουν γνωρίσει καλά τον ασθενή και την οικογένειά του, ή, όταν ο θάνατος επέλθει αιφνίδια, χωρίς να είναι αναμενόμενος. Οι νοσηλευτές νοιώθουν ικανοποίηση όταν με τη φροντίδα τους ανακουφίζουν τον πόνο και τη δυσφορία του ασθενούς και τον οδηγούν με σωματική και ψυχική γαλήνη προς το θάνατο. Ορισμένοι νοσηλευτές αναφέρουν ότι νοιώθουν την ανάγκη να παρευρίσκονται τη στιγμή του θανάτου των ασθενών με τους οποίους είχαν δημιουργήσει πιο στενούς δεσμούς. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι παρευρίσκονται τη στιγμή του θανάτου, γιατί το θεωρούν καθήκον τους και μέρος της δουλειάς τους. Άλλοι, πάλι, δεν επιθυμούν να παρευρίσκονται σε μια τόσο στρεσσογόνο γι’ αυτούς στιγμή. Μερικές φορές, ο θάνατος φέρνει σε εσωτερική σύ γκρουση το νοσηλευτή, θέλει δηλαδή από τη μια πλευρά να προσεγγίσει τον ασθενή και την οικογένειά του, και από την άλλη απομακρύνεται για να «προστατεύσει» τον εαυτό του από τα οδυνηρά συναισθήματα του θανάτου. Μερι κοί νοσηλευτές φοβούνται να είναι παρόντες τη στιγμή του θανάτου. Η Kubler-Ross συσχετίζει αυτό το φόβο με αδυναμία των νοσηλευτών να υποστηρίξουν αποτελε σματικά τον ασθενή και την οικογένειά του. Όμως είναι σκόπιμη, από ανθρωπιστική και επαγγελματική πλευρά, η παρουσία του νοσηλευτή κατά τις τελευταίες στιγμές του ασθενούς, έτσι ώστε να μη νοιώσουν εγκαταλειμμένοι και αβοήθητοι, ασθενής και συγγενείς. Φαίνεται ότι ορισμένοι νοσηλευτές βιώνουν την απώ λεια του ασθενούς, όπως οι συγγενείς. Θέλουν να κλάψουν, νοιώθουν θλίψη, ενοχές, πενθούν. Άλλοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο χώρο εργασίας, έχουν άγχος, πονο κεφάλους και άλλες εκδηλώσεις. Μεγάλη ικανοποίηση, ωστόσο, νοιώθουν όταν η συ νεισφορά τους στη φροντίδα του ασθενούς που πεθαίνει αναγνωρίζεται από τους συγγενείς και τους συναδέλφους τους. 17−19 Έρευνα σε Δανούς νοσηλευτές έχει δείξει ότι το 61% των ερωτηθέντων νοσηλευτών θεωρεί ότι η ανακουφιστι κή ή η περιθανάτια φροντίδα είναι αναπόφευκτο μέρος της δουλειάς τους και δεν θέλει να εγκαταλείπει αυτή τη φροντίδα σε άλλους, ενώ το 97% από αυτούς δηλώνει ότι όταν νοσηλεύει ασθενείς στο τελικό στάδιο της ζωής τους, έρχονται και οι ίδιοι αντιμέτωποι με τα δικά τους συναισθήματα και βιώματα αναφορικά με το θάνατο. Στην ίδια έρευνα, φαίνεται ότι το 92% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι γιατροί έχουν σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση του ασθενούς που υποφέρει, όμως οι νοσηλευτές είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν και αντιμετωπίζουν τις αντι δράσεις των ασθενών μέχρι το θάνατό τους. Καταλήγοντας η έρευνα υποστηρίζει ότι είναι αναγκαιότητα για τους επαγγελματίες υγείας η επαρκής εκπαίδευση στις αρχές και την πρακτική της ανακουφιστικής φροντίδας. Είναι σημαντικό σε νοσηλευτικά τμήματα, με αυ ξημένους θανάτους, να δημιουργούνται ομάδες από ψυχολόγους για όλους τους επαγγελματίες υγείας, όπου θα μπορούν να συζητούν και να επεξεργάζονται τα συ ναισθήματά τους με τους άλλους συναδέλφους, να εμ- βαθύνουν στις αξίες της ζωής και να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του επαγγέλματος, ώστε να αποφεύγουν πιθανή «επαγγελματική κόπωση» (burn out).

28-9-11