Make your own free website on Tripod.com

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις σας θα δημοσιεύονται εδώ

Αναφερόμενοι στις υπηρεσίες Υγείας, που χρειάζεται κάθε άνθρωπος στη διαδρομή της ζωής του, τις διακρίνουμε σε: Υπηρεσίες πρόληψης: -- Πρωτογενούς για τη μείωση ή εξάλειψη των αιτιών που γεννούν την ασθένεια. -- Δευτερογενούς για την προσυμπτωματική διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. -- Τριτογενούς για την πρόληψη των υποτροπών και επιπλοκών από ασθένεια ή αναπηρία. H πρόληψη συνδέεται με την αντιμετώπιση και εξάλειψη όλων εκείνων των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου (φτώχεια, ανεργία, εργασιακές σχέσεις, έλλειψη ελεύθερου χρόνου κλπ.). Επίσης, στοχεύει στη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθαρού περιβάλλοντος, υγιεινής διατροφής, εξάλειψης μεταδοτικών και μολυσματικών ασθενειών, σωματικής άσκησης κλπ. Υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, για τα οποία η διάγνωση και η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει από τον οικογενειακό γιατρό ή γίνεται δυνατή με την υποστήριξη γιατρών και εργαστηρίων που βρίσκονται στα Κέντρα Υγείας. Υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, για τα οποία χρειάζονται πιο εξειδικευμένα διαγνωστικά μέσα, νοσοκομειακή περίθαλψη - χειρουργική ή συντηρητική - και φυσικά η αγωγή γίνεται υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων - επειγόντων περιστατικών, που ανάλογα με τη βαρύτητά τους μπορούν να αντιμετωπιστούν σε Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία ή ειδικές νοσοκομειακές μονάδες και υπηρεσίες επιτόπου παροχής πρώτων βοηθειών μέσω κινητών μονάδων και συστήματος διακομιδών. Από την περιγραφή των υπηρεσιών Υγείας που χρειάζεται ο άνθρωπος, φαίνεται καθαρά πως μεταξύ τους υπάρχει μια λειτουργική διασύνδεση, στα πλαίσια ενός ενιαίου αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν καθολικού συστήματος Υγείας. Η Υγεία ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας μπορεί να προαχθεί στο επίπεδο που απαιτούν οι λαϊκές ανάγκες, στο επίπεδο που επιτρέπει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά εμποδίζεται από την πολιτική, από την ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος και αντιμετωπίζει την Υγεία σαν εμπόρευμα. Συνεπώς, ο καθημερινός αγώνας κατά των αντιλαϊκών μέτρων, κατά της εμπορευματοποίησης - ιδιωτικοποίησης της Υγείας, με στόχους πάλης για την πρόληψη - προστασία της υγείας του λαού και για την κατάργηση της ιδιωτικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αναγκαίο να έχει κατεύθυνση και να συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για ριζικές αλλαγές, για την ανατροπή του καθεστώτος της εκμετάλλευσης, για ανάπτυξη που θα έχει κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Το σύστημα Υγείας πρέπει να δομείται, παίρνοντας υπόψη τους νοσογόνους παράγοντες και επιδημιολογικούς δείκτες, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας, το φύλο και την ηλικία, με στόχο την πλήρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Βεβαίως, η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει οργανωμένους αγώνες ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές, για ουσιαστικές διεκδικήσεις ως την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης, με στόχο τη γενικότερη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας στα βασικά - συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και κεντρικό σχεδιασμό. Προϋποθέτει την αποκλειστικά κρατική (κοινωνική) οργάνωση και λειτουργία όλων των φορέων Υγείας, επομένως ανατροπή στις σχέσεις ατομικής ιδιοκτησίας, της σημερινής εξουσίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση διαμορφώνεται η πρόταση του ΚΚΕ. Παίρνοντας υπόψη την ανάγκη της λειτουργικής διασύνδεσης των υπηρεσιών Υγείας, το ενιαίο, καθολικό, δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας πρέπει να οργανώνεται σε: Πρωτοβάθμιο - Δευτεροβάθμιο - Τριτοβάθμιο επίπεδο και Επείγουσα Ιατρική (ΕΚΑΒ), που είναι αλληλοεξαρτώμενα, αλληλεπιδρούν και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το βαθμό και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους. Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο ανήκουν οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με βασική υποδομή το Κέντρο Υγείας και τα παραρτήματά του. Στο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο ανήκουν οι υπηρεσίες που παρέχουν νοσοκομειακή περίθαλψη, με βασική υποδομή το νοσοκομείο. Η Επείγουσα Ιατρική είναι αυτοτελής υπηρεσία (ΕΚΑΒ) και συνδέεται και με τα τρία επίπεδα του συστήματος Υγείας. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) Το Πρωτοβάθμιο επίπεδο συγκρότησης του συστήματος Υγείας αφορά στις υπηρεσίες πρόληψης και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που δε χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, για την αντιμετώπιση ελαφρών εκτάκτων περιστατικών και όσων χρειάζονται βραχεία νοσηλεία. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, Σχολικής Υγείας, οδοντιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, ιατρικής φροντίδας στα πλοία, οικογενειακού προγραμματισμού, προγεννητικού ελέγχου, παρακολούθησης των εγκύων και φροντίδας μητέρας και παιδιού. Ακόμη υπηρεσίες παρακολούθησης και ολόπλευρης στήριξης των χρονίως πασχόντων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους και υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας. Τέλος, περιλαμβάνει τις κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών και το σύστημα διακομιδών. Παρέχει, δηλαδή, πρόληψη και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), θεραπεία και αποκατάσταση. Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν στα πλαίσια των Κέντρων Υγείας (αστικού και αγροτικού τύπου), και των παραρτημάτων τους, που αποτελούν τον κορμό της ΠΦΥ, μαζί με τα περιφερειακά ιατρεία. Είναι χωροταξικά κατανεμημένα έτσι ώστε να καλύπτουν με επάρκεια όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Κεντρικός είναι ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού και των παιδιάτρων στην ΠΦΥ. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ -- Συγκεντρώνει όλες τις σύγχρονες υποδομές και το προσωπικό, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του λαού της περιοχής την οποία εξυπηρετεί. -- Αποτελεί βασικό κρίκο σύνδεσης με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος Υγείας, (Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο) και με το ΕΚΑΒ. -- Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και όλες οι υπηρεσίες του αποτελούν τμήματα του ενιαίου λειτουργικά ΚΥ. -- Αποτελεί το κέντρο, όπου εκπορεύονται όλα τα προγράμματα πρόληψης, φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης της υγείας των εργαζομένων. -- Συγκεντρώνονται όλα τα επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία για τις ανάγκες του πληθυσμού. -- Εχει όλες τις βασικές ιατρικές και άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την πρόληψη και αποκατάσταση (γενικούς γιατρούς, παθολόγους, γιατρούς εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολόγους, οδοντογιατρούς, οδοντοτεχνίτες, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ.). -- Ο οικογενειακός γιατρός και παιδίατρος αποτελούν βασικό μοχλό λειτουργίας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. -- Δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μέσω των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής που διαθέτει. -- Εφαρμόζει προγράμματα προγεννητικού ελέγχου, οικογενειακού προγραμματισμού και στήριξης των οικογενειών με ανάπηρο παιδί. -- Εφαρμόζει προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι για ηλικιωμένους, ανάπηρους, χρονίως πάσχοντες. -- Ο γιατρός Εργασίας και ο τεχνικός Ασφάλειας, συνδέεται με όλους τους εργασιακούς χώρους της περιοχής ευθύνης του ΚΥ, ή δημιουργεί παράρτημα π.χ. σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Εχει άμεση συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των επιθεωρήσεων εργασίας (επιθεωρητές εργασίας, υγειονομικοί και τεχνικοί) και τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. -- Εφημερεύει επί 24ωρου βάσης. -- Εχει κινητή μονάδα για έκτακτα περιστατικά πλήρως εξοπλισμένη, στελεχωμένη με ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, νοσηλευτές) και διαθέτει επαρκή αριθμό ασθενοφόρων. -- Λειτουργεί φαρμακείο μέσα σ' αυτό και στα παραρτήματά του, για τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε φάρμακα. -- Στο ΚΥ ασκείται εκπαίδευση και έρευνα (π.χ. για τη δημόσια υγεία, για τις επαγγελματικές ασθένειες κ.ά.) ανεξάρτητη ή συνδεμένη με το κρατικό Πανεπιστήμιο. -- Στη Διοίκησή του συμμετέχουν ουσιαστικά εκπρόσωποι των λαϊκών φορέων της περιοχής. Η λαϊκή συμμετοχή βοηθάει στο να παίρνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και οι λαϊκές ανάγκες. Ο λαϊκός έλεγχος συμβάλλει στη σωστή διοίκησή του. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το Δευτεροβάθμιο επίπεδο συγκρότησης του συστήματος Υγείας αφορά την αντιμετώπιση όλων των άλλων περιστατικών, που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για να δοθεί εξειδικευμένη αγωγή στα νοσοκομεία, κάτω από ειδική παρακολούθηση. Αποτελείται από νοσοκομεία, γενικά ή ειδικά (ψυχιατρικά, μαιευτικά, ογκολογικά, παιδιατρικά κλπ.) που θα καλύπτουν τις ανάγκες νομών, επαρχιών ή γεωγραφικά προσδιορισμένων περιοχών της πρωτεύουσας και άλλων μεγάλων πόλεων. Το Τριτοβάθμιο επίπεδο συγκρότησης του συστήματος Υγείας παρέχει πολύ εξειδικευμένες - νοσοκομειακού χαρακτήρα - υπηρεσίες Υγείας και παραπέμπονται σε αυτό περιστατικά που εκτός από εξειδικευμένη νοσοκομειακή αγωγή, προσφέρονται και για επιστημονική έρευνα. Αποτελείται από μεγάλα νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ή μη, γενικά ή ειδικά (παιδιατρικά, ογκολογικά κλπ.) περιφερειακού χαρακτήρα, λειτουργικά συνδεδεμένα με τις πανεπιστημιακές σχολές των επιστημών Υγείας, με τέτοια χωροταξική κατανομή, ώστε να αποτρέπουν τη συρροή ασθενών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή κάποιο ακόμη αστικό κέντρο όπως συμβαίνει σήμερα. Η χωροταξική κατανομή όλων των νοσοκομείων, στις πόλεις και τους νομούς της χώρας, να παίρνει υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση ασθενών και επισκεπτών, για σύγχρονες ξενοδοχειακές υποδομές σε κατάλληλο περιβάλλοντα χώρο (π.χ. ύπαρξη ζώνης πρασίνου γύρω από το νοσοκομείο). Επίσης, να λειτουργούν ξενώνες για δωρεάν φιλοξενία συγγενών και συνοδών ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τις υποδομές των παιδιατρικών νοσοκομείων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ηλικίας αυτής. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστών στρατιωτικών νοσοκομείων, που θα υπάγονται στο υπουργείο Αμυνας, για την υγειονομική κάλυψη των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, των στρατευμένων και για την ερευνητική δραστηριότητα σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας (π.χ. θέματα χημικού, βιολογικού, πυρηνικού πολέμου). Ο κεντρικός υγειονομικός σχεδιασμός και η γεωγραφική κατανομή των νοσοκομειακών κλινών πρέπει να γίνεται με τα εξής κριτήρια: -- Την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και την απορρόφηση όλων των πτυχιούχων των επαγγελμάτων Υγείας. -- Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (βιομηχανικές περιοχές, ακριτικές περιοχές, νησιά, κλιματολογικές συνθήκες, επιδημιολογικά στοιχεία, σύνθεση πληθυσμού κλπ.). -- Τις ανάγκες για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των υγειονομικών καθώς και για βασική και εξειδικευμένη έρευνα. Η ιατρική εκπαίδευση, για να είναι στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων, δεν μπορεί να είναι απλά «ακαδημαϊκή». Πρέπει να συνδέεται με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η συνεχής επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να γίνεται στα πλαίσια του αποκλειστικά δημόσιου, δωρεάν συστήματος Παιδείας - Υγείας, για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση είναι ουσιαστική και οι γνώσεις που αποκτούν οι υγειονομικοί συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας. Και όχι μέσω των επιστημονικών και των ιατροφαρμακευτικών εταιρειών (όπως γίνεται σήμερα) που αποσκοπούν στην αύξηση των κερδών τους από την προώθηση των προϊόντων τους. Κάθε νοσοκομείο, και ιδιαίτερα το τριτοβάθμιο, πρέπει να υλοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους υγειονομικούς. Να υπάρχει σχεδιασμός των μονάδων Υγείας, ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές παροχής ειδικότητας (πλήρους ή μερικής), με εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την έναρξη της ειδικότητας αμέσως μετά την αποφοίτηση, χωρίς κενά διαστήματα ανεργίας. Η υποχρέωση του κράτους, για άμεση επαγγελματική εξασφάλιση των επιστημόνων Υγείας, πρέπει να συνδυάζεται με την υποχρεωτική θητεία για ένα διάστημα στις περιφερειακές - ακριτικές μονάδες υγείας. Η υποχρεωτική θητεία υπαίθρου (το σημερινό αγροτικό) για τους νέους ειδικευόμενους γιατρούς πρέπει να εκπληρώνεται με την ευθύνη ειδικευμένου γιατρού, χωρίς ο ειδικευόμενος να έχει αποκλειστική ευθύνη για ομάδα του πληθυσμού. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -- Το νοσοκομείο διαχωρίζεται σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο ανάλογα με την εξειδίκευση των υπηρεσιών που παρέχει. -- Εχει καθημερινή 24ωρη εφημερία. -- Είναι στελεχωμένο με επαρκές, μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. -- Καταργείται ο θεσμός των αποκλειστικών νοσηλευτών/τριών και απορροφώνται στο σύστημα Υγείας, σύμφωνα με την επαγγελματική τους κατάρτιση. -- Λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), πλήρως στελεχωμένο με ιατρικό (όλων των βασικών ειδικοτήτων), νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, με μονάδα βραχείας νοσηλείας, εργαστηριακή υποστήριξη και διασύνδεση με τις δομές της ΠΦΥ και το ΕΚΑΒ. -- Λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (πρωί και απόγευμα) που θα παρέχουν φροντίδα υγείας σε ασθενείς που παραπέμπουν οι υπηρεσίες ΠΦΥ ή ασθενείς που εξήλθαν του νοσοκομείου και χρειάζονται παρακολούθηση. -- Λειτουργούν τα αναγκαία εξειδικευμένα τμήματα (χειρουργείο, μαιευτήριο, μονάδα εντατικής θεραπείας, εμφραγμάτων και νεογνών, μονάδα τεχνητού νεφρού) στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. -- Λειτουργούν ειδικές υποδομές στα γενικά νοσοκομεία για την υγειονομική περίθαλψη των εφήβων και των νέων (14 - 21 ετών), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους. -- Εχει πλήρη σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος Υγείας χρειάζεται να αναπτυχθούν αντίστοιχα κέντρα φυσικής - ιατρικής αποκατάστασης, με βάση γεωγραφικά, πληθυσμιακά, επιδημιολογικά και νοσολογικά δεδομένα. Για την έρευνα: Οι ιατρικές σχολές πρέπει να αποτελούν μεγάλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά κέντρα, στα οποία θα διεξάγεται ουσιαστική ερευνητική διαδικασία. Οι δαπάνες για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προσανατολίζονται στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη και στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και όχι στην παροχή μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης. Ο προσανατολισμός της έρευνας πρέπει να είναι σε ωφέλιμους για τα λαϊκά στρώματα σκοπούς και με πλήρη διαφάνεια για την πλατιά διάδοση των αποτελεσμάτων και με κοινωνικό έλεγχο, αλλά και σύνδεση με την εκπαίδευση. Πρόκειται για έρευνα στην υπηρεσία του λαού. Για όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης απεξάρτηση της επιστημονικής έρευνας από το κεφάλαιο, τους μηχανισμούς του, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): Είναι αυτοτελής υπηρεσία του ενιαίου δημόσιου δωρεάν συστήματος Υγείας με πανελλαδική ανάπτυξη, που συνδέεται οργανικά και με τα τρία επίπεδα του συστήματος Υγείας. Ειδική μέριμνα χρειάζεται για τις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Καλύπτει υπηρεσίες επιτόπου παροχής πρώτων βοηθειών μέσω κινητών μονάδων και περιλαμβάνει το σύστημα διακομιδών, με σύγχρονα μεταφορικά και πτητικά μέσα. Είναι πλήρως στελεχωμένο με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για έκτακτα περιστατικά. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σημαντικό κεφάλαιο για την υγεία των εργαζομένων αποτελεί η προστασία της υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την πρόταση του ΚΚΕ, για να υπηρετηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων απαιτούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορούν: ΠΡΩΤΟ: Την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που υπάρχουν στους χώρους εργασίας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξάλειψη ή και τον περιορισμό αυτών των κινδύνων. Την έγκαιρη διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, εξειδικευμένη με βάση τους συγκεκριμένους κάθε φορά παράγοντες κινδύνου. Τη θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θυμάτων επαγγελματικής ασθένειας ή και εργατικού ατυχήματος. Την πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε παράγοντα (φυσικού, χημικού, βιολογικού, οργανικού, εργονομικού), όπως επίσης και για το είδος των μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας για την εξουδετέρωσή τους. Αναπτύσσονται σύγχρονες υποδομές και πλήρη στελέχωση με ειδικούς επιστήμονες: Γιατρούς Εργασίας (ΓΕ), Τεχνικούς Ασφάλειας (ΤΑ), νοσηλευτές, επισκέπτες Υγείας κ.ά., όπως επίσης και εργαστηριακή υποδομή, εξοπλισμός, κλινικές κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές συγκροτούνται σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο οργάνωσης, ενταγμένες οργανικά στο Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας (Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, ειδικά κέντρα). Ολο το προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες είναι δημόσιοι λειτουργοί. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρωτοβάθμιο επίπεδο συγκρότησης των σχετικών υπηρεσιών, αυτές μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά τοπικά και κλαδικά. Είναι προφανές ότι και στον τομέα αυτό δεν είναι αποδεκτή η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δαπάνη του συνόλου της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το ασφάλιστρο επαγγελματικού κινδύνου κατά επιχείρηση και κλάδο που θα καταβάλλει η εργοδοσία ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας και την επάρκεια των μέτρων για την προστασία της ΥΑΕ, στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. ΔΕΥΤΕΡΟ: Την άσκηση ελέγχου από μέρους του κράτους για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά την ΥΑΕ (Επιθεωρητές Εργασίας, Υγειονομικοί και Τεχνικοί). Την άσκηση εργατικού ελέγχου από εργατικές επιτροπές τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (επιχείρηση) όσο και σε δευτεροβάθμιο (κλάδος, δήμος κλπ.). Αρμοδιότητα αυτών των επιτροπών είναι η καταγραφή των αναγκών στο σχεδιασμό, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. ΦΑΡΜΑΚΟ Το φάρμακο στον καπιταλισμό αποτελεί ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, όπου τα μέσα παραγωγής του, η διακίνησή του, όπως και η έρευνα, βρίσκονται στα χέρια, στην ιδιοκτησία ορισμένων κεφαλαιοκρατών για να εξασφαλίζουν κέρδη και υπερκέρδη. Σήμερα, τα ασφαλιστικά ταμεία υποκαθιστούν την κρατική ευθύνη που θα έπρεπε να υπάρχει για την υψηλού επιπέδου και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ ένα μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης την έχουν επωμισθεί οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ιδιαίτερα όσοι είναι ανασφάλιστοι υποχρεώνονται να πληρώνουν οι ίδιοι όλη τη δαπάνη για φάρμακα. Στην πραγματικότητα, η εκτίναξη των φαρμακευτικών δαπανών οφείλεται στη ραγδαία αύξηση των τιμών των φαρμάκων που επιβάλλουν τα μονοπώλια φαρμάκου για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Η πάλη κατά των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, μέρος των οποίων είναι η εμπορευματοποίηση - ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Υγείας,  αποτελεί πεδίο συσπείρωσης των εργαζομένων και της νεολαίας. Ισχυροποιεί τον αγώνα σήμερα και τον συνδέει με την προοπτική βαθιών αλλαγών στο κοινωνικό και το πολιτικό επίπεδο. ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: Αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της Υγείας - Πρόνοιας. Κοινωνικοποίηση των ιδιωτικών δομών που πληρούν τις προϋποθέσεις και απορρόφηση όλων των εργαζομένων τους στο λαϊκό σύστημα Υγείας. Απορρόφηση στο λαϊκό σύστημα Υγείας όλων των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων Υγείας (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές κλπ.). Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και κάθε μορφής συμμετοχής (νοσήλια, εισιτήρια) ή άλλες προϋποθέσεις (ένσημα) για στην υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη. Κατάργηση των υπηρεσιών και μονάδων Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και απορρόφησή τους στο λαϊκό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας. Πλήρης χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους εργοδότες. Ανάπτυξη κρατικής βιομηχανίας παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Αναβάθμιση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων δημόσιων δωρεάν Κέντρων Υγείας. Οχι στα υποκατάστατα της ΠΦΥ των Δήμων και των ΜΚΟ. Προστασία της δημόσιας υγείας με μέτρα πρόληψης που θα συνδέονται οργανικά με όλες τις βαθμίδες Υγείας και με την εξασφάλιση ανάλογων υπηρεσιών. Δημόσιες - δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, υψηλής ποιότητας, με σύγχρονες υποδομές, με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνικής, με πλήρη διασύνδεση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή του ξενώνα και της δημόσιας ψυχιατρικής κλινικής ή νοσοκομείου. Δημόσιο δίκτυο ξενώνων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, κλειστής ή ανοιχτής περίθαλψης, εκεί που χρειάζεται, και ανάλογα με τους φιλοξενούμενους (ψυχικά ασθενείς, αναπήρους, ΑΜΕΑ, χρονίως πάσχοντες, ηλικιωμένους και εγκαταλειμμένα παιδιά και εφήβους). Το δίκτυο αυτό παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα με επιστημονική στήριξη, καθοδήγηση και προσανατολισμό στην επανένταξη στην παραγωγή και την κοινωνία για όσους είναι αντικειμενικά δυνατό. Για τους αναπήρους και τους ψυχικά πάσχοντες που δεν μπορούν να ενταχθούν στην παραγωγή να λειτουργούν προστατευόμενα εργαστήρια με εγγυημένη από το κράτος την απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων και εξασφαλισμένα όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Δημόσια δωρεάν προγράμματα «βοήθεια στο σπίτι» μέσω των ΚΥ (και όχι των Δήμων), με μόνιμο προσωπικό. Φάρμακο Λειτουργία κρατικού οργανισμού φαρμάκου που θα έχει την ευθύνη της έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής, ελέγχου και διάθεσης όλων των σύγχρονων σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Για τους υγειονομικούς Μαζικές προσλήψεις σε όλες τις μονάδες Υγείας - Πρόνοιας μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με κατώτερο βασικό μισθό 1.700 ευρώ. Κατάργηση της μερικής απασχόλησης και άμεση μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση μερικής απασχόλησης, (STAGE, επικουρικοί κλπ.) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ολοι οι σημερινοί αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, καθώς και οι άλλοι επαγγελματίες Υγείας, μπορούν να απορροφηθούν από το αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας. Αναβάθμιση των νοσοκομείων με αύξηση των θέσεων για όλες τις ειδικότητες, ιδιαίτερα αυτών που σήμερα υπάρχει έλλειψη (γενικής ιατρικής, ιατρικής της εργασίας, κοινωνικής ιατρικής κλπ.). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής υγειονομικής μονάδας από το φοιτητή/τρια στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και θα μπορέσουν να απορροφηθούν όλοι οι νέοι ειδικευόμενοι γιατροί. Ο χρόνος αναμονής των γιατρών για ειδικότητα να υπολογίζεται σαν συντάξιμος χρόνος, με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και να δίνεται επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, για όσο διαρκεί η ανεργία τους. Οχι στη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο με μία εφημερία την εβδομάδα για τους γιατρούς. Αναγνώριση των χώρων Υγείας ως ανθυγιεινών. Σύνταξη στα 55 χρόνια οι άντρες και στα 50 οι γυναίκες. Αντιπαλεύουμε το «φακελάκι», κάθε φαινόμενο διαφθοράς και χρηματισμού. Καμία απόλυση εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας. Να εφαρμοστεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ενιαία Ανώτατη Νοσηλευτική Εκπαίδευση. Δωρεάν - δημόσια εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση των υγειονομικών. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα - Ρέππα - Πετραλιά. Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων Ουσιαστικά μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, των αυτο-απασχολούμενων, της αγροτιάς. Συγκρότηση κρατικού Σώματος γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφαλείας, πλήρως στελεχωμένου με το ανάλογο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό (γιατροί και μηχανικοί Εργασίας, νοσηλευτές, επισκέπτες Υγείας, επιθεωρητές κλπ.), που θα λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας κάθε περιοχής. Κατάργηση των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου. Ανάπτυξη της ειδικότητας των γιατρών Εργασίας και οργάνωση ειδικών μονάδων που θα ασχολούνται με τη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Προσανατολισμός των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης, για την ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών και της νομοθεσίας για την εργασιακή υγεία και ασφάλεια. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.