Make your own free website on Tripod.com

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΔΩ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

( Νομοσχέδια,υπουργικές αποφάσεις,ανακοινώσεις κ.λ.π. )

Εξώδικα εργαζομένων για το ωράριο

Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι εργαζόμενοι των δημοσίων νοσοκομείων διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες απασχόλησης. Μετά την ομοσπονδία τους (ΠΟΕΔΗΝ) τουλάχιστον 45 σύλλογοι εργαζομένων σε ισάριθμα νοσοκομεία της χώρας (ανάμεσά τους και τα δύο της Λάρισας, Πανεπιστημιακό και Γενικό) κατέθεσαν εξώδικο σε βάρος των διοικήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων απαιτώντας την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπει πενθήμερη απασχόληση και 37,5 ώρες εργασίας. Το οξύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό αλλά και το παραϊατρικό προσωπικό όπου λόγω των γνωστών ελλείψεων προσωπικού που διακρίνουν το ΕΣΥ υποχρεώνονται σε συνεχή απασχόληση χωρίς να μεσολαβεί 12ωρη ανάπαυση. Τις τελευταίες ημέρες το 15νθήμερο πρόγραμμα εργασίας δεν υπογράφεται από κανέναν προϊστάμενο, τομεάρχη ή διευθυντή αφού αυτό θα σήμανε παράβαση της νομοθεσίας ενώ ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κ. Παν. Παπαγεωργίου διαβεβαιώνει πως «σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν την αμοιβή τους για τις ώρες που εργάσθηκαν». Μετά τους γιατρούς, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ενώ η ΠΟΕΔΗΝ καλεί το υπουργείο Υγείας σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη καλύτερης σύμβασης. Μέχρι σήμερα πάντως, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόσθετο πρόβλημα στη λειτουργία τουλάχιστον των νοσοκομείων της Λάρισας αλλά, αργά ή γρήγορα, εργαζόμενοι και διοικήσεις, υπουργείο και ΠΟΕΔΗΝ, θα βρεθούν στα δικαστήρια. ΜΗΝΥΣΗ Άλλωστε μόλις προχθές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά, κατά του υπουργού Υγείας κ. Δημ. Αβραμόπουλου και κατά παντός υπευθύνου για την πρόσληψη και το διορισμό προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και κατά παντός υπευθύνου για την τήρηση του νομίμου ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά, όπως τονίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ, κατατέθηκε μετά από καταγγελίες σωματείων και οι οποίες «σχετίζονται με την παραβίαση από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων του νομίμου ωραρίου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού, του ανώτατου δηλαδή επιτρεπόμενου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων». ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ η οργάνωση του χρόνου εργασίας ρυθμίζεται από τον ν. 1157/81, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και από το ΠΔ 88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 76/2005, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ. Συγκεκριμένα: Με το νόμο 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριό τους σε 37,5 ώρες, ενώ ορίζεται ότι εάν παραταθεί η εργασία πέραν του πενθημέρου παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως την ερχόμενη εβδομάδα αρξαμένης από Κυριακή έως Σάββατο. Ακόμα ορίζεται ότι κατά τον χρόνο της ημέρας αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας. Σύμφωνα με το ΠΔ 88/1999 «στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζομένων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι 12 συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης». Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 88/99 «για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 12 συνεχείς ώρες». Στη μηνυτήρια αναφορά της η Ομοσπονδία επικαλείται παραδείγματα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο του Βόλου, οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν πέραν τον προβλεπομένων εκ του νόμου ρεπό, ούτε την ετήσια υποχρεωτική άδεια αναπαύσεως, σημειωτέον βέβαια ότι ούτε και σε αυτούς εφαρμόζεται η 12ωρη ανάπαυση ανάμεσα στις βάρδιες και η μία νύχτα ανά εβδομάδα απασχόλησης» υπενθυμίζοντας επίσης και τη σχετική Κοινοτική Οδηγία (93/104) η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 88/99 και η οποία δίνει έμφαση σε μια συγκεκριμένη διάσταση του χρόνου εργασίας, τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας του εργαζομένου. Η έκδοσή της δεν στηρίχθηκε ευθέως στην πολιτική για βελτίωση των όρων εργασίας αλλά στην πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια. ΕΞΩΔΙΚΟ Στο ίδιος ύφος κινείται και το εξώδικο που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου σημειώνεται πως με τις διατάξεις του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ το πενθήμερο και το ωράριο των 37,5 ωρών και ορίστηκε ότι, εάν παραταθεί η εργασία πέραν του πενθημέρου, παρέχεται αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως την επόμενη εβδομάδα. Επίσης ότι επιτρέπεται υπερωριακή ή άλλη πρόσθετη εργασία μόνο για τη συμπλήρωση βάρδιας. Σε ειδικότερη εφαρμογή του νόμου αυτού το ΠΔ 88/1999 (το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το ΠΔ 76/2005 προς συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) και μεταξύ άλλων προβλέπει ότι: Για κάθε περίοδο 24 ωρών (00:01 έως 24:00) η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 12 συνεχείς ώρες. Οταν ο χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως χορηγείται υποχρεωτικά διάλειμμα τουλάχιστο 15 λεπτών. Η εργασία τη νύχτα δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 8 ώρες ανά 24ωρο σε περίοδο 1 εβδομάδας και ότι, αν οι εργαζόμενοι εκτελούν εργασία που προκαλεί ιδιαίτερη σωματική ή πνευματική ένταση, δεν μπορούν να εργάζονται πάνω από 8 ώρες στο 24ωρο στο όποιο εκτελούν νυχτερινή εργασία. Επίσης, στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα χρόνος συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών τουλάχιστο. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Μιας και αναφέρθηκε το παράδειγμα του ΠΝΛ είναι γνωστό πως οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη νοσηλεία των ασθενών. Είναι επίσης γνωστό πως, ειδικά κατά τη νυχτερινή βάρδια, στην πλειοψηφία των κλινικών, απασχολείται μια ή δυο νοσηλεύτριες ανά 20 κρεβάτια γι΄ αυτό και πολλές φορές διαμαρτύρονται νοσηλευόμενοι ασθενείς οι οποίοι την ώρα που νοσηλεύονται, δικαίως απαιτούν υπηρεσίες υγείας, όταν πρακτικά είναι αδύνατο μια νοσηλεύτρια να ικανοποιήσει… ταυτόχρονα τις ανάγκες τουλάχιστον 20 ασθενών. Με το σημερινό κυκλικό ωράριο, μια νοσηλεύτρια θα απασχοληθεί το πρωί (7 – 3) θα εργασθεί ξανά νύχτα (11 – 7) και το πιθανότερο είναι να απασχοληθεί και το απόγευμα της επομένης ημέρας (3-11). Αυτό το ωράριο είναι εξαντλητικό για το νοσηλευτικό προσωπικό και γίνεται ακόμη απαιτητικό με δεδομένο ότι το ΠΝΛ, ως νεότερο νοσοκομείο, διαθέτει προσωπικό νεαρής ηλικίας και το… ευτυχές γεγονός της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας, εξελίσσεται σε «βραχνά» της διαχείρισης προσωπικού αφού οι άδειες κύησης και λοχείας των νοσηλευτριών συνεχώς αυξάνονται, όταν τα τελευταία χρόνια στο ΠΝΛ δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις σε καμιά νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ και οι όποιες προσλήψεις αφορούν σε «ουρές» παλαιότερων προκηρύξεων. ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Μετά και το εξώδικο προς τη διοίκηση του ΠΝΛ, από τις αρχές του μήνα στο ΠΝΛ τα 15νθήμερα απασχόλησης των εργαζομένων εκδίδονται ανυπόγραφα αφού ο αρμόδιος τομεάρχης ή ο προϊστάμενος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία σε μερίδα εργαζομένων για το αν τελικά εξοφληθούν κιόλας (μισάωρα, αργίες, ρεπό κλπ) αλλά ο διοικητής του ΠΝΛ κ. Π. Παπαγεωργίου εμφανίζεται καθησυχαστικός σημειώνοντας προς την «Ε» ότι «σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν την αμοιβή τους για τις ώρες που εργάσθηκαν, όπως συνέβη και με τους γιατρούς. Ίσως να υπάρξει κάποια καθυστέρηση αλλά το βέβαιο είναι πως θα εξοφληθούν για τα δεδουλευμένα».

23-9-2011

Πίσω στην αρχή της σελίδας